Figyelem! Internetoldalunk használatával Ön a következő feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Az Üzemeltető (Eladó) adatai:
 
Név: Számtárház Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 7800 Siklós, Iskola utca 30 4em/15.
Telephely: 7800 Siklós, Felszabadulás utca 65.
Bejegyző bíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Pécs
Cégjegyzékszám: 02 09 065070
Adószám: 11545529-2-02
Elérhetőség, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési cím: info@szamtarhaz.hu


A www.szamtarhaz.hu internetes portálon szereplő számítástechnikai eszközök két módon vásárolhatóak meg:

1. Az üzemeltető Számtárház KFT
üzlethelyiségében.

2. A www.szamtarhaz.hu internetes portálon üzemelő webáruházon keresztüli (online) Vásárlási feltételek szerint. A jelen Feltételek tartalmazzák a Számtárház Kft. (továbbiakban: Eladó) webáruházában az Eladó által forgalomba hozott termékeket megrendelők, illetve az alábbiak szerint megvásárolni kívánók Eladóval szemben érvényesíthető jogait, illetve az Eladó korlátozott kötelezettségeit és felelősségét. A Vevő a www.szamtarhaz.hu portálon a képernyőn megjelenő rendelés kitöltésével és elküldésével egyidejűleg elfogadja és magára kötelezőnek ismeri el jelen webáruházon keresztüli Vásárlási Feltételeket. Az Eladó fenntartja a jogot magának arra, hogy jelen Feltételeket bármikor, a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül módosítsa.

A szerződés létrejötte:
A Vevő tudomásul veszi, hogy a www.szamtarhaz.hu portálon végrehajtott megrendelést követően az Eladó munkatársa általi visszaigazolás következményeként a megrendelt termékre közötte és az Eladó között adás-vételi, ill. szállítási szerződés jön létre. (Rendelését visszaigazoltuk státusz a megrendelések között.)
A megrendelés leadásakor a www.szamtarhaz.hu portál által generált automatikus e-mail üzenet nem minősül visszaigazolásnak, az kizárólag a megrendelés sikeres rögzítését és Eladó felé történt továbbítását nyugtázza. (Rendelését fogadtuk státusz a megrendelések között.) A szerződés magyar nyelvű.
A Vevő a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Eladó a Vevő vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Vevő részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül a Vevő részére nem érkezik meg, akkor az Eladó ajánlati kötöttsége, illetve a Vevő bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

A jelen feltételek elfogadásával a Vásárló tudomásul veszi, hogy a vásárlás fizetési kötelezettséget von maga után.

Szállítási feltételek:
A www.szamtarhaz.hu oldalon megtalálható termékek szállítási határideje általában 1-3, de legfeljebb 30 munkanap. Ezen szállítási határidőn belül az Eladó a Vevő részére a megrendelt terméket átadja, kiszállítja. A megrendelt termék a boltba történő beérkezése után azonnal átvehető vagy a következő munkanap a futárszolgálat részére átadható. Azzal a kitétellel, hogy a vevői igényeket figyelembe véve ez 14 nappal késleltethető. Ettől hosszabb tárolási időt nem áll módunkban biztosítani, a 15. nap után át nem vett termékek értékesítésre kerülnek és az ezzel összefüggésben lévő megrendelést töröljük.
A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Vevőre akkor száll át, amikor Vevő a www.szamtarhaz.hu portálon megrendelt terméket átvette.
Az Eladó a szerződés teljesítésekor, azaz a termék Vevő általi átvételekor adja át a Vevő részére a részletes számlát és a Garanciajegyet.
A Vevő tudomásul veszi, hogy a kiszállított csomag esetén a külső futárszolgálat szállítójának azonnal jeleznie kell az esetleges sérülést és helyben jegyzőkönyvet felvenni.

Szállítási díjak: a
Szállítási Feltételek alatt vannak részletezve.

Árak, fizetési módok és fizetés:
A Számtárház Kft. bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen oldalakon található anyagokat vagy a bennük feltüntetett termékeket és árakat. Készleten nem lévő termék esetén a feltüntetett árak és szállítási idők tájékoztató jellegűek, minden esetben függenek az aktuális beszerzési lehetőségektől is.
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. A Számtárház Kft. nem felelős az árazási vagy egyéb hibákért, és fenntartja a jogot a félreértésen alapuló megrendelések törlésére.
Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor az Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.
Eltérés esetén a gyártó által megadott paraméterek érvényesek.
Az árlistákban előforduló esetleges hibákért megértésüket kérjük!
A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár, amely tartalmazza az ÁFÁ-t is. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek, azok alapján a Számtárház Kft webáruház ajánlati kötöttsége nem áll be. Az internetes áruházban szereplő termékeink árai eltérhetnek az üzletben található termékek árától, az akciós árak egy része kizárólag webes foglalás esetén érvényesíthető. Amennyiben Ön megküldte részünkre a megrendelést, ajánlati kötöttsége beáll, és amennyiben Cégünktől megkapta a visszaigazolást, úgy a szerződés létrejöttnek tekintendő, az írásba foglalt szerződésnek minősül. A szerződést Cégünk iktatja, az iktatott szerződések utóbb, a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerinti ötéves elévülési időhöz igazodóan öt évig hozzáférhetőek lesznek. Öt év eltelte után a szerződések megsemmisítésre kerülnek.

A www.szamtarhaz.hu portálon a Vevő választja ki a termék átvételének, ill. a kiszállítás módját. A termék kiszállításának költsége a portálon megjelenik. Az Eladó telephelyén történő termékátadás esetén a vételárat szállítási költség nem terheli.

A termékek árának kifizetési módját a Vevő a portálon történő vásárlás során választja ki.
A Vevő kötelessége a vételár választott fizetési mód szerinti megfizetése. A választott fizetési módtól a Vevő csak az Eladó előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a kiszállított termék vételárát a Vevő nem tudja megfizetni, vagy az áru az Eladónak fel nem róható okból nem adható át, a Vevő köteles az Eladónak az áru rendelkezésre állításával és a kiszállításával kapcsolatos költségeit megfizetni.
Az Eladó telephelyén (üzletében) történő személyes termékátvétel esetén a Vevő az árat a termék átvételével egyidejűleg fizeti meg.

Átvehető a termék, annak vételára az Eladó számlájára történő beérkezését követően is, amennyiben a Vevő az előre történő átutalás fizetési módot választja.
Az előre átutalással történő fizetéskor az Eladó e-mailben számlaszámot küld, amely alapján a
banki átutalás megtörténhet. Az eredeti számlát a Vevő az eszköz kézhezvételekor kapja meg.

A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt a K&H Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál "fizetés bankkártyával" feliratra kattintsanak, majd a K&H Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadják. A K&H Bank a VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyákat fogadja el.

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.

Áruházunkban lehetőség van Cofidis által nyújtott Online Áruhitel-el történő vásárlásra is. Ilyen esetben a termék átvételére, illetve a termék kiszállításának elindítására akkor van lehettőség, ha a Cofidis cégünk felé visszaigazolta, hogy az online hitel elfogadásra került.

Online Áruhitel vagy Online Bankkártyás fizetés korlátozásai:

Ha a termék beszerzése nem garantálható (Elérhetősége: Hívjon!), akkor ezt a terméket csak visszaigazolás után lehet online kártyás fizetéssel vagy áruhitellel megvásárolni.


A jótállás (garancia), szavatosság kérdése részletessen megtalálaható az
ASZF-ben és a Garancia menüpontban is.

Az Eladó jótáll azért, hogy a www.szamtarhaz.hu oldalon megrendelt termékek anyag és gyártási hibáktól mentesek.
Az Eladó nem vállal jótállást azért, hogy a termékek üzemeltetése minden esetben folyamatos és hibamentes lesz.
A jótállás egyéb feltételeit a termékre vonatkozó Jótállási jegy tartalmazza.
Az Eladó bizonyos termékek esetén, külön a jogszabályban meghatározott jótállási időn túl is vállalhat jótállási kötelezettséget azzal, hogy az ilyen, jogszabályban meghatározott időn túli jótállással értékesített termékek körét, illetve a jogszabályban meghatározott időn túli jótállás feltételeit maga határozza meg.
Az Eladó ellátja az értékesített termékek szavatossági és jótállási (garancia) javítását, illetve a termékek alkatrészellátását, a termékekhez csatolt Jótállási jegy rendelkezései szerint.
Az Eladó az e pont szerinti szerviztevékenységét a saját szervize, illetve a márkaszervizek útján látja el.
Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy jótállási és szavatossági feltételeit a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, a jogszabályoknak megfelelően bármikor módosítsa, vagy kiegészítse.

Egyéb jótállások (garanciák) kizárása:
A fentiek szerint vállalt jótálláson kívül, illetve a termékekhez nyújtott jótállásról szóló leírásokban foglaltak kivételével, az Eladó semminemű egyéb jótállást nem vállal.

A felelősség korlátozása:
Az Eladó nem vállal semminemű felelősséget az adatvesztésből, a szoftver-helyreállításból, állási időből a Vevőnél keletkezett károkért, illetve elmaradt haszonért.
Az Eladó nem vállal semminemű felelősséget továbbá a Vevőnél bármilyen okból a termék használata során jelentkező következménykárokért sem. A Vevő által a termékeken használt, tárolt, képzett adatok rendszeres mentése a Vevő kötelezettsége.

Eladó továbbá nem felelős az alábbiakért:

    Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az áruház akadálytalan működését és a vásárlást.
    A webáruházban megjelenített termék kifogyása. Az Eladó bármely ajánlata csak a készlet erejéig érvényes.
    Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
    Bármely irat - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - elvesztése, vagy megsemmisülése.
    Bármely szoftver nem megfelelő működése.
    Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
    A Vevő felelős a www.szamtarhaz.hu portálhoz való kapcsolódásért és a vásárlásért. Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.


Az Eladó szabadon megváltoztathat bármilyen árat vagy határidőt. A változás a www.szamtarhaz.hu portálon történt megjelenítés időpontjától lép életbe.

A termék visszaszolgáltatása:
Az elállás részleteiről, feltételeiről az
ASZF-ben tájékozódhat.
A Vevőnek 14 naptári nap áll rendelkezésre arra, hogy indoklás nélkül elálljon a vásárlástól. A Vevő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a terméket átvette. A Vevő az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles visszajuttatni az árut a kereskedőnek (azaz maximum a kézhezvételtől számított 28 napon belül).

A terméket lehetőleg eredeti, sértetlen állapotban kell kitöltött "Elállási/Felmondási" nyilatkozattal együtt visszajuttatnia az Eladó címére. Az Eladó kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a termék vételárát megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban a Vevőnek kell gondoskodnia, az ezzel kapcsolatos költségek a Vevőt terhelik.

    Az Eladó utánvétes postai küldeményt technikai okokból nem tud fogadni. A vételár visszafizetése csak a visszafizetési kötelezettség kivizsgálása után utólag, banki átutalással vagy postai csekken történő visszafizetéssel lehetséges.
    Elállás esetén az Eladó a termék vételárát nem köteles abban az esetben visszatéríteni, ha a termék nem eredeti állapotban került visszaszállításra (pl. sérült, kopott, hordott, stb.).
    Fontos tudni, hogy amennyiben a megvételt követően használatba vette a terméket, már nem állhat el a vásárlástól. A vásárlástól való elállás joga nem a termék 14 napos ingyenes használatát biztosítja, hanem a termék szemrevételezésének lehetőségét, ugyanúgy, ahogyan arra az üzletben vásárolt termékek esetében is mód van.
    Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszatéríti a vevő részére.

A Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát szoftverek esetében, ha a csomagolást a Vevő felbontotta.
 

Utolsó módosítás dátuma: 2018. március 22.  1997-2016 www.szamtarhaz.hu – Minden jog fenntartva.